Jambon stelt voor om personeel van Civiele Bescherming naar gevangenissen over te hevelen

Jambon stelt voor om personeel van Civiele Bescherming naar gevangenissen over te hevelen

“Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon (N-VA), nvdr.) wordt bekeken op welke manier er een beroep kan gedaan worden op personeelsleden van de Civiele Bescherming die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen.” Dat zinnetje dook vanochtend op in de voorstellen waarmee minister van Justitie Koen Geens (CD&V) naar de vakbonden van de cipiers trok. De cipiers voeren nog altijd actie omdat ze willen dat er een einde wordt gemaakt aan het personeelstekort. “We gaan van zes naar twee kazernes, in Brasschaat en Crisnée, met zeer specifieke taakomschrijvingen voor de Civiele Bescherming”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. “Er wordt nu inderdaad bekeken of mensen die hun baan verliezen bij de Civiele Bescherming niet in een andere overheidsdienst terecht kunnen, in de gevangenis werken als cipier is één mogelijkheid, bij de brandweer gaan werken is een andere.”

“We waren volkomen verrast door dit voorstel vanmorgen”, zegt Filip Dudal van ACV. “Dit hadden we niet zien aankomen.”

“Wat mij betreft zijn die mensen welkom”, zegt Robby De Kaey van ACOD. “Als de politici er serieuze aanwervingsvoorwaarden aan koppelen, zie ik dat mogelijk.”

Intussen lopen de acties van twee uur werkonderbreking per dag in de gevangenissen voort, met vrijdag een 24 uren-staking die ook gewoon zal doorgaan.

Ook voor volgende week is een 24 uren-staking aangekondigd. “Of die doorgaat zal maandag beslist worden”, zeggen de vakbondsmensen. De achterban wordt dan geraadpleegd. Naast het opmerkelijke voorstel voor de overheveling van mensen van de Civiele Bescherming, waren er voorstellen over bevorderingen en het vast aanwerven van verpleegkundigen met een uitzendstatuut die door de vakbondsmensen positief worden bevonden. “Maar wat nieuwe aanwervingen betreft, wil de minister gaan naar 6.905 voltijdse equivalenten (VTE’s), terwijl de belofte van de minister uit 2016 inhield dat we zouden evolueren naar 7.075 VTE’s. Het zal nu aan onze leden toekomen om uit te maken, of ze dat voldoende vinden”, aldus de vakbondsmensen.

bron: Belga