“We doen meer aan armoedebestrijding dan vorige regering”

We doen meer aan armoedebestrijding dan vorige regering

“Deze regering deed al meer aan armoedebestrijding dan de vorige regering”, zo reageert staatssecretaris Staatssecretaris voor Gelijke Kanse Zuhal Demir (N-VA) op de aantijging van het platform Decenniumdoelen dat de regering-Michel haar beloftes niet nakomt inzake armoedebestrijding. “Het leefloon voor alleenstaande werd de vorige legislatuur verhoogd met 47,2 euro per maand. Deze regering deed er al 75,2 euro per maand bij. De minimumpensioenen bij volledige loopbaan stegen voor alleenstaande werknemers met 89,1 euro per maand (vorige regering 57,0 euro), en voor zelfstandigen 151,5 euro (vorige regering 53,8 euro)”, geeft staatssecretaris Demir als voorbeeld.

“Wat het zomerakkoord betreft, werd er 20 miljoen euro voorzien voor extra ondersteuning van werkende alleenstaande ouders met een laag inkomen. Voor deze doelgroep werden de belastingvrije som én de fiscale aftrek voor kinderopvang verhoogd.”

“In plaats van in te zetten op enkel de verhoging van uitkeringen, wil deze regering de kans geven aan mensen om effectief uit de armoede te geraken”, vervolgt Demir. “De regering zet in op meer jobs en via de taxshift op een verhoging van de laagste nettolonen. Dit is nodig om op lange termijn de sociale zekerheid te vrijwaren.”

“Er zal nog verder werk moeten worden gemaakt om te zorgen dat jobs vooral terechtkomen bij gezinnen waar niemand werkt”, besluit de staatssecretaris. “De concrete besteding en verdeling van de extra enveloppe van 80 miljoen euro zal daarom gebeuren met focus op de groepen met het hoogste armoederisico, zoals personen met een handicap, en met de nodige selectiviteit om het risico op de creatie van een extra werkloosheids- of inactiviteitsval te vermijden.”

bron: Belga