Minister Vandeurzen: “Elke suïcide is er een te veel”

Minister Vandeurzen: "Elke suïcide is er een te veel"

Voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is “iedere suïcide er een te veel”. De minister wijst op de stappen die de Vlaamse regering zet om het Vlaams suïcidepreventielandschap te stroomlijnen en de initiatieven die het cijfer moeten doen dalen. Hij reageert zo op recente cijfers, die aantonen dat het aantal zelfmoordpogingen in Vlaanderen zich de voorbije jaren rond 28 per dag heeft gestabiliseerd. “Iedere suïcide is er een te veel en zien we als een uitdaging voor ons suïcidepreventiebeleid”, aldus de minister. “Maar we mogen niet blind zijn voor de suïcidecijfers in de ons omringende landen.” Bij jongere leeftijdsgroepen ziet de minister een gunstige evolutie, “maar de leeftijdsgroep 45-59 blijft een ongunstige evolutie kennen”. Vandeurzen trekt 165.000 euro uit voor psychologisch autopsie-onderzoek om risicofactoren in deze groep in kaart te brengen. Het onderzoek wordt gevoerd door de Universiteit Gent en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek.

Recent is ook 200.000 euro voorzien om Mental health First Aid (EHBO-cursussen voor psychische problemen) te implementeren. Er loopt ten slotte een studie naar de effecten van de behandelingsvormen ‘mindfulness based cognitieve therapie’ (MBCT) en Toekomstgerichte Training (TT) op suïcidegedrag.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga