Euthanasie psychiatrische patiënten – De Gucht achter huidige wetgeving

Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht staat achter de bestaande wetgeving omtrent euthanasie bij psychiatrische patiënten. Dat zegt hij in reactie op de kritiek van Zorgnet-Icuro. Volgens de koepel van zorginstellingen biedt de bestaande wetgeving onvoldoende garanties tot de grootst mogelijke “zorgvuldigheid en terughoudendheid” die nodig is bij euthanasie bij niet-terminale psychiatrische patiënten. Concreet vraagt Zorgnet-Icuro het optrekken van de termijn tussen verzoek en uitvoering van een maand naar een jaar.
De Gucht weerlegt de kritiek. De huidige wetgeving is wel degelijk toereikend, vindt hij, ook al staat hij open voor dialoog. “Maar zeggen dat de huidige wetgeving te eenvoudig is, is gewoonweg niet juist”, aldus de Open Vld-senator. Hij wijst er op dat het om patiënten gaat die na vele en vele jaren zijn uitbehandeld. “Ga je dan tegen die mensen zeggen: goed, nu moet je nog een jaar wachten?”.
De Gucht noemt de argumentatie van de zorginstellingen “ideologisch gekleurd”. Hun argumentatie is gewoonweg niet juist, stelt hij. “Men wil de indruk geven dat nu onbezonnen te werk kan worden gegaan en dat in een maand tot euthanasie kan beslist worden. Maar dat is niet zo. Er wordt niet over één nacht ijs gegaan. Euthanasie kan hier enkel bij uitbehandeling”.

bron: Belga