Europese lidstaten gaan ook strafregisters van niet-Europeanen uitwisselen

Europese lidstaten gaan ook strafregisters van niet-Europeanen uitwisselen

EU-landen zullen in de toekomst beroep kunnen doen op een Europese databank om het strafregister van niet-Europeanen in andere EU-landen te kunnen inkijken. De commissie Binnenlandse Zaken van het Europees parlement heeft daarvoor vandaag het licht op groen gezet. Via het Europees Strafregister Informatiesysteem of ECRIS hebben politie en gerecht nu al inzage in de criminele voorgeschiedenis van veroordeelden in andere lidstaten. De Europese Commissie wilde die databank al langer uitbreiden naar niet-Europeanen, maar na de terreuraanslagen in Frankrijk kwamen die plannen in een stroomversnelling.

Idee is om de grensoverschrijdende aanpak van terreur sneller en efficiënter te doen verlopen: wanneer een niet-Europeaan in een lidstaat verdacht wordt van criminaliteit of terrorisme, dan kan dat land snel nagaan of de persoon in een andere EU-lidstaat al bekendstaat bij het gerecht. Nu moeten magistraten daarvoor telkens een apart verzoek sturen naar hun collega’s in het buitenland.

Omdat niet-Europese terroristen of criminelen niet altijd makkelijk te identificeren zijn – omdat ze bijvoorbeeld gebruikmaken van een valse identiteit – moeten naast naam en adres ook vingerafdrukken en foto’s terug te vinden zijn in de databank. Die mogen wel enkel gebruikt worden om de identiteit van een niet-Europeaan te bevestigen, als die op basis van andere data al geïdentificeerd was, benadrukt het parlement.

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) noemt de geplande hervorming “een belangrijke stap vooruit”. “Vandaag heeft ons land, als het een niet-Europese burger wil arresteren, onvoldoende zicht op eventuele criminele feiten die hij in pakweg Frankrijk heeft gepleegd. Die informatie kan nochtans cruciaal zijn in de strijd tegen criminaliteit en terreur”, zegt ze. “Een vlotte informatiedeling maakt een doortastend beleid mogelijk (..) Zo kunnen we misdaden en aanslagen voorkomen.”

De Europarlementsleden moeten nog een compromis bereiken met de lidstaten over het voorstel.

bron: Belga