“Salafisme is niet enkel een stadsfenomeen”, zegt Staatsveiligheid

Salafisme is niet enkel een stadsfenomeen

De Staatsveiligheid zal de komende weken in België 5.000 brochures over salafisme verspreiden om het grote publiek te sensibiliseren rond de dreiging die van de radicale stroming uitgaat. Dat schrijft het weekblad Knack. De belangrijkste vaststelling is dat de invloed van het salafisme groeit. “Was het aanvankelijk een grootstedelijk fenomeen, dan zien we het nu opduiken tot in de kleinste steden en dorpen”, lichten de auteurs van de brochure toe. “Dat komt onder meer door de verspreiding via het internet, maar je hebt ook rondtrekkende predikers, en er is de ad-hocverspreiding via bijvoorbeeld gymclubs. Ook Sharia4Belgium heeft een belangrijke rol gespeeld.”

In de brochure benadrukt de Staatsveiligheid wel dat het salafisme “een marginaal fenomeen” blijft, het gaat om “enkele duizenden” salafisten in België, op een totaal van 600.000 tot 700.000 moslims. De inlichtingendienst somt ook een aantal voorbeelden op van “problematische salafistisch praktijken”, van oproepen om niet te gaan stemmen tot “profetische geneeskunde” die gebruikmaakt van “middeleeuwse praktijken” zoals magie en tovenarij.

bron: Belga