Lokale Vlaamse ambtenaren kunnen binnenkort ook pleegzorgverlof opnemen

Lokale Vlaamse ambtenaren kunnen binnenkort ook pleegzorgverlof opnemen

Lokaal statuair overheidspersoneel kan vanaf april van dit jaar pleegzorgverlof opnemen. Dat heeft minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vandaag in commissie geantwoord op vraag van CD&V-parlementslid Katrien Schryvers. “De overheid neemt hiermee haar voorbeeldfunctie, we maken het voor steeds meer mensen mogelijk om zich te engageren”, reageert die laatste. In 2014 werd een nieuw pleegzorgdecreet van kracht in Vlaanderen. Pleegzorg is sindsdien de eerste optie als een kind hulp nodig heeft. Pleegouders worden dan ook beter ondersteund, door onder meer een automatische school- of studietoelage.

Dat pleegzorgdecreet heeft zijn vruchten afgeworpen, vindt Schryvers, al is er nog ruimte voor verbetering. “Er staan nog altijd kindjes op een wachtlijst om opgenomen te worden in een pleeggezin. Als we nog meer mensen willen overtuigen om pleegouder te worden, dan moeten we de ondersteuning uitbreiden.”

De 27.000 Vlaamse ambtenaren, statuair of contractueel, hebben al langer recht op zes dagen pleegzorgverlof per jaar. Maar statuairen op lokaal niveau konden dat verlof tot nog toe niet opnemen, zegt Schryvers, die minister Homans daarover ondervroeg in de commissie Bestuurszaken van het Vlaams parlement. Enkel als het lokale bestuur zelf een aparte regeling uitwerkt kan het, maar volgens de CD&V’ster doen maar weinig gemeentebesturen dat. Ze pleitte bij de minister voor een structurele oplossing.

Homans gaat op die vraag in. Ook lokale statuaire ambtenaren zullen recht hebben op pleegzorgverlof, “wellicht” vanaf april 2018, zei ze. Schryvers reageert tevreden. “We geven kinderen in moeilijke opvoedingssituaties uitzicht op een warme thuis, en houden hen weg uit instellingen.”

bron: Belga