Wereldwijd vrouwenmarsen georganiseerd bij eerste verjaardag van eedaflegging Trump

Wereldwijd vrouwenmarsen georganiseerd bij eerste verjaardag van eedaflegging Trump

In verschillende landen zijn zondag opnieuw protestmarsen georganiseerd om meer aandacht te vragen voor vrouwenrechten. De vrouwenmarsen vinden plaats tijdens het weekend waarin de eerste verjaardag wordt herdacht van de eedaflegging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Zaterdag werden ook in de VS al verschillende vrouwenmarsen georganiseerd. Onder meer in steden als Sydney, Stockholm, Berlijn en Londen waren zondag duizenden vrouwen op straat gekomen om hun steun te betuigen aan de rechten van vrouwen en om het beleid van Trump aan te klagen. Een dag eerder gebeurde hetzelfde al in Amerikaanse steden als New York, Washington en Los Angeles.
Ook na de inauguratie van Trump op 20 januari 2017 vonden al massale demonstraties plaats. Velen droegen toen roze hoofddeksels (‘pussy hats’), een verwijzing naar Trumps beruchte opmerking “grab ‘em by the pussy”.
Dit jaar krijgen de protestmarsen nog een bijkomende dimensie vanwege het succes van de #metoo-beweging, die aandacht vraagt voor slachtoffers van seksueel geweld.

bron: Belga