“Schadeclaims van Uplace maken geen enkele kans”

Schadeclaims van Uplace maken geen enkele kans

Een eventuele schadeclaim van Uplace tegen de Vlaamse overheid maakt “geen enkele kans”. “De Vlaamse regering heeft de door haar opgenomen engagementen gehonoreerd”, zo heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) geantwoord op vragen van Katia Segers (sp.a) en Björn Rzoska (Groen). Muyters haalde ook bijzonder hard uit naar de oppositiepartijen. Hij pikt het niet dat sp.a en Groen blijven beweren dat zijn kabinet zich heeft ingespannen voor een Uplace Light-scenario. “Stop met die insinuaties of toon het aan!”, riep een boze Muyters.

De discussie kwam in december al eens aan bod. Oppositiepartijen sp.a en Groen claimen dat het kabinet van minister Muyters zich vorig jaar actief heeft ingezet voor de ontwikkeling van een Uplace Light-scenario, zeg maar een afgeslankte versie van het project rond het veelbesproken winkelcomplex in Machelen.

Katia Segers (sp.a) en Björn Rzoska (Groen) legden die claim vandaag in de commissie opnieuw op tafel, tot grote ergernis van minister Muyters. Hij spreekt van onterechte “stemmingmakerij en insinuaties” en blijft erbij dat zijn afgevaardigde in de betrokken stuurgroep (die instond voor de opvolging van het Uplace-brownfieldconvenant) nergens uit zijn rol is gevallen.

Net als parlementslid Jo De Ro (Open Vld) benadrukte Muyters dat de gesprekken over Uplace Light in de eerste plaats zijn gevoerd buiten de stuurgroep, met name tussen Uplace en de burgemeesters van Machelen en Vilvoorde, twee gemeenten met een sp.a-burgemeester. “Stop dus met de insituaties en stemmingmakerij”, zo zei een boze Muyters.

Op de vraag hoe het nu verder moet na het recente arrest van de Raad van State (waarin de ruimtelijke plannen voor het project werden vernietigd, red.) bleef Muyters op de vlakte. “Ik ga en ik moet hier geen initiatief nemen. Het is niet mijn bevoegdheid om te oordelen of er een nieuw GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) moet komen of niet. Dat is de bevoegdheid van mijn collega Joke Schauvliege”, aldus Muyters.

Als het van Open Vld’er Jo De Ro afhangt, kunnen er op de terreinen in de plaats van een grootschalig winkelcomplex best andere economische en wetenschappelijke activiteiten ontwikkeld worden. Hij denkt zelf bijvoorbeeld aan spin-offs van de universiteiten van Brussel en Leuven en aan bedrijven uit de media of gezondheidszorg.

Minister Muyters is tot slot op één punt wel formeel. “Schadeclaims maken geen enkele kans. De Vlaamse regering heeft alles in het werk gesteld om haar engagementen te honoreren”. Recent liet de top van Uplace nog verstaan dat ze geen schadeclaim tegen de Vlaamse overheid voorbereiden.

bron: Belga