Opnieuw hoge concentraties zware metalen gemeten boven Genk-Zuid

Uit een nieuwe meetcampagne van de Vlaamse Milieumaatschappij is gebleken dat de nikkelconcentraties in Genk-Zuid het voorbije jaar weer gestegen zijn. In de periode van augustus 2016 tot juli 2017 lag het gemiddelde voor nikkel met 19 nanogram (ng) per kubieke meter (m³) net onder de Europese streefwaarde van 20 ng/m³. In 2017 was er opnieuw een stijging op een moment van stijgende productievolumes bij staalproducent Aperam. De VMM heeft donderdag de meetresultaten van de luchtkwaliteit voorgesteld aan de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid waarin de betrokken gemeenten, de provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen. De gemiddelden van chroom en mangaan blijven in Genk verhoogd ten opzichte van andere meetplaatsen in Vlaanderen.
Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) blijft er een verhoogd risico op gezondheidseffecten bestaan door de aanwezigheid van zware metalen in de omgevingslucht. Dit risico is het hoogst in de nabijgelegen woonzones ten noordoosten van de industriezone Genk-Zuid. Volgens het AZG houdt levenslange blootstelling aan de gemeten concentraties een extra risico op longkanker in. Het AZG beoordeelt dit risico niet als onaanvaardbaar hoog, maar vooral de concentraties chroom en in mindere mate nikkel zijn gezondheidskundig niet verwaarloosbaar. Verdere inspanningen om de emissies, zeker zeswaardig chroom, te doen dalen blijven nodig, klinkt het.
Staalproducent Aperam heeft onderzoek gevoerd en kondigde aan maatregelen te nemen. In het verleden heeft het bedrijf ook al inspanningen geleverd om de nikkel- en chroomconcentraties te laten dalen. Voor een verdere reductie van zeswaardig chroom is er een actieplan opgestart dat verder loopt tot 2020, waarvan de impact in de volgende driejaarlijkse meetcampagne, eind 2019, duidelijk zal worden.

bron: Belga