Vlaamse meerderheid wil in elke gemeente ‘recht om uit te dagen’

De Vlaamse meerderheidspartijen willen alle gemeenten aansporen om een ‘recht om uit te dagen’ in te voeren. Dat staat in een resolutie die vandaag werd goedgekeurd. Het ‘right to challenge’ geeft burgers de mogelijkheid een alternatief in te dienen voor de aanleg van voorzieningen in hun omgeving. In de resolutie vragen de meerderheidspartijen de regering een kennisplatform voor burgerparticipatie aan te bieden aan de lokale besturen. De gemeenten worden uitgenodigd om cocreatie, coproductie en het recht om uit te dagen op te nemen in hun bestuur. Dat laatste idee komt overgewaaid uit Engeland en wordt ook in Nederland al met succes toegepast. Als het gemeentebestuur bijvoorbeeld een sporthal wil bouwen, maar een groep van burgers of verenigingen komt met een beter project of businessplan, kan het aan hen worden toegewezen.

In de resolutie vragen de meerderheidspartijen ook om de voorbeelden van de intendant voor de Oosterweelverbinding en de bemiddelaar rond het onverdoofd slachten te veralgemenen. “In belangrijke maatschappelijke beleidsdiscussies moet Vlaanderen van bij het begin inzetten op nieuwe democratische experimenten, zoals burgertoppen of deliberatieve peilingen.” De beslissingen moeten op die manier beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de burgers, zodat aanslepende juridische conflicten kunnen worden vermeden.

Naast de resolutie rond burgerparticipatie werd ook een conceptnota voor de invoering van het elektronisch petitierecht goedgekeurd. Volgens de grondwet heeft iedereen het recht verzoekschriften ‘door een of meer personen ondertekend’ bij de openbare overheden in te dienen. In het Vlaams parlement wordt een verzoeker gehoord als hij 15.000 handtekeningen heeft verzameld. De conceptnota wil nu ook een elektronische petitie toelaten, al zijn er dan wel 20.000 ondertekenaars nodig. Voor een schriftelijke indiening zou dat worden verlaagd tot 10.000.

bron: Belga