Uitbreiding Antwerpse haven kost minstens 900 miljoen euro

Uitbreiding Antwerpse haven kost minstens 900 miljoen euro

Een uitbreiding van de haven van Antwerpen, nodig om extra containers te kunnen ontvangen, zal naar schatting minstens 900 miljoen en maximaal 1,5 miljard euro kosten (inclusief een post onderhoudswerken). De werken zouden tegen 2020 kunnen starten, zo bleek vandaag in Beveren, waar uitleg werd gegeven over de acht uitbreidingsscenario’s die worden onderzocht. De Antwerpse haven verwacht tot 2030 heel wat groei van het aantal te behandelen containers. In 2016 werden in Antwerpen 10 miljoen teu (twintigvoetsequivalente containers) behandeld, maar met een ‘complex project’ sinds juli 2016 zoekt de Vlaamse overheid naar capaciteit voor zowat 7 miljoen teu extra. Dat gebeurt via acht scenario’s, waarvan er drie een Saeftinghedok bevatten.

Vandaag gaf Freddy Aerts, hoofd van de afdeling Maritieme Toegang (departement Mobiliteit en Openbare Werken), al toelichting bij de resultaten uit een synthesenota over de onderzochte scenario’s. Een voorkeur sprak hij niet uit.

Voor een gemiddeld groeiscenario voorziet men voor het eigen land baten van 0,26 euro tot 2,34 euro per geïnvesteerde euro. De scenario’s met een Saeftinghedok scoren veeleer gemiddeld, met hogere opbrengsten voor scenario’s met aanpassingen aan terminals die nu in de Schelde liggen.

Belangrijk aspect in de door congestie geplaagde haven is ongetwijfeld mobiliteit. De onderzoeken nemen meteen “beslist beleid” zoals de Oosterweelverbinding mee. Volgens het studiewerk zijn de effecten positief voor ontsluiting via het spoor bij een eerste Saeftinghe-alternatief, en een neutraal tot beperkt negatief effect voor de overige projecten.

Er zijn een aantal belangrijke operationele drempels voor de scheepvaart in beeld gebracht. Een uitbreiding van de Europaterminal, bijvoorbeeld, lijkt door de beperkte diepte niet haalbaar, en hetzelfde geldt voor verdere uitbouw van Deurganckdokterminals langs het Waaslandkanaal. Onder meer de Saeftinghedok-varianten, alsook aanpassingen aan de Noordzeeterminal, lijken geen technische problemen te hebben.

bron: Belga