Onbelast bijverdienen wordt stapsgewijs ingevoerd

De maatregel die toelaat om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen, wordt stapsgewijs ingevoerd. Voor activiteiten in sport- en cultuurverenigingen gaat de maatregel op 20 februari in, als de plenaire Kamer daarvoor groen licht geeft. Voor activiteiten in de zorgsector kan het onbelast bijklussen pas vanaf 1 juli. De maatregel komt uit het Zomerakkoord en laat mensen onder bepaalde voorwaarden toe om jaarlijks 6.000 euro onbelast bij te verdienen. De regeling geldt voor bijverdienen bij verenigingen (zoals sportclubs), met klusjes voor andere burgers of via deelplatformen.

Regeringspartij Open Vld was de grote pleitbezorger van de maatregel, maar niet iedereen was even enthousiast. Er was onder meer felle kritiek te horen van de sociale partners. De Franstalige oppositiepartijen dreigen met een belangenconflict, omdat de maatregel aan de bevoegdheden van de gemeenschappen raakt. Coalitiepartner CD&V vroeg bijsturingen en een stapsgewijze invoering.

Dat laatste komt er nu. Via een amendement dat de commissie Sociale Zaken dindag goedkeurde, wordt de invoering voor activiteiten in de zorgsector uitgesteld tot juli. Het gaat dan om activiteiten zoals kinderopvang, hulp in woonzorgcentra of in voorzieningen voor mensen met een handicap.

De kwaliteitseisen die de deelstaten hebben voor zorgactiviteiten blijven ook expliciet gelden. Zo zal je de maatregel kunnen gebruiken voor de opvang van kinderen bij de gezinnen thuis, maar niet om een mini-crêche op te starten.

Voor de andere sectoren gaat de maatregel in op 20 februari.

bron: Belga