Energieheffing kan leiden tot tekort van 700 miljoen

De omvorming van de Turteltaks tot de huidige energieheffing kan in 2020 leiden tot een tekort van 700 miljoen euro. Tot die conclusie komen de sociale partners, verenigd in de SERV, in hun analyse van de Vlaamse begroting. De middelen om tegen 2020 de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te halen, komen uit het Energiefonds. Dit fonds wordt voor een groot stuk gefinancierd door de energieheffing, die in de plaats van de Turteltaks kwam, maar veel lager ligt. De Vlaamse regering gaat uit van te optimistische scenario’s, zegt de SERV. In het meest pessimistische scenario loopt het tekort op tot 700 miljoen euro tegen 2020. “Bovendien dreigt de recent door Tommelein aangekondigde vrijstelling van de groenestroombijdrage voor de energie-intensieve industrie dit tekort nog te vergroten”, zeggen de sociale partners.

De Vlaamse regering presenteerde voor volgend jaar een begroting met een nominaal tekort van 1,2 miljard euro, dat grotendeels is toe te schrijven aan een eenmalige afrekening van de financieringswet. Structureel is de begroting van de regering-Bourgeois in evenwicht en is er voor volgend jaar ruimte voor 375 miljoen euro aan nieuw beleid.

Volgens de SERV is er echter sprake van een tekort van 105 miljoen euro, omdat de raad rekening houdt met de bouwkosten van de Oosterweelverbinding en de bouw van de ziekenhuisinfrastructuur, die de regering buiten de begroting houdt.

De SERV wijst er tot slot nog op dat Vlaanderen een groot stuk van de federale taxshift financiert. Sinds de zesde staatshervorming haalt Vlaanderen immers bijna een kwart van haar inkomsten uit de opcentiemen op de personenbelasting. Aangezien de federale tax shift de personenbelasting heeft doen dalen, betekent dit logischerwijze dalende ontvangsten, ook voor Vlaanderen. Voor de begroting 2018 gaat het om een minderontvangst van meer dan 300 miljoen euro. Dit bedrag loopt op tot 536 miljoen euro in 2019 en 757 miljoen euro in 2020.

bron: Belga