Demir krijgt boze brief, maar geen echte sanctie voor laattijdige aanmelding campagne

Demir krijgt boze brief

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) krijgt geen echte sanctie voor het niet tijdig aanmelden van een sensibiliseringscampagne. De controlecommissie van de Kamer die de verkiezingsuitgaven nagaat, gaat haar wel een brief sturen om te zeggen dat zo’n laattijdige melding echt niet kan. De staatssecretaris lanceerde vorig jaar een campagne tegen seksuele intimidatie op straat. Daarbij werd vanaf 20 november gebruik gemaakt van radiospots, affiches en sociale media om omstaanders van intimidatie ertoe aan te sporen in te grijpen en de dader aan te spreken op zijn gedrag.

Normaal gezien moeten mededelingen of voorlichtingscampagnes op voorhand voor advies worden voorgelegd aan de ‘Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen’ in de Kamer. Dat gebeurde pas op 7 december, door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Die neemt tijdens het bevallingsverlof van Demir haar bevoegdheden tijdelijk over.

bron: Belga