Trump verwijt Democraten geen actie te ondernemen in immigratiehervorming

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag de Democraten verweten dat ze geen actie ondernemen op vlak van immigratie. “Ze praten alleen maar en ondernemen geen actie”, aldus de president op Twitter. Een dag eerder hadden zijn verklaringen over immigratie vanuit ‘shithole’-landen wereldwijde verontwaardiging uitgelokt. Trump zegt dat de Democraten niet echt een akkoord willen sluiten over een programma om jonge mensen te beschermen die illegaal als kinderen in de VS zijn aangekomen. Een programma dat onder de vorige president Barack Obama in werking trad. Trump besliste om het programma geleidelijk af te bouwen in september.
De president verwees naar de inspanningen om het statuut op te lossen van naar schatting 800.000 mensen in de VS die van dat programma genieten. “Dit is het moment maar, dag op dag, verkwanselen (de Democraten, nvdr.) de ene grote kans die ze hebben”, aldus de president.
Trump erkende vrijdag dat hij tijdens een vergadering over immigratie “harde” taal had gebruikt, maar niet de uitdrukking “shithole-countries”. De Afrikaanse Unie eiste een verontschuldiging.

Bron: Belga