“Identiteit niet laten bedreigen, van binnen of van buiten”

Identiteit niet laten bedreigen, van binnen of van buiten

“We laten onze identiteit niet bedreigen van buitenaf, door mensen die onze manier van leven in vraag stellen. Maar ook niet van binnenuit.” Dat zei CD&V-voorzitter Wouter Beke zaterdag in zijn nieuwjaarstoespraak. De partij kondigde aan één miljoen huisbezoeken te zullen afleggen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Kris Peeters belooft zijn deel te doen in Antwerpen. “Wie in Vlaanderen woont, spreekt Nederlands en respecteert onze cultuur”, maakte Wouter Beke duidelijk op het evenement in de AED-studios in Lint. “Wie in Vlaanderen naar school gaat, doet dat in het Nederlands”, vervolgde hij in een verwijzing naar het idee van het gemeenschapsonderwijs om ook andere talen toe te laten op de speelplaats.
“Maar we laten onze identiteit ook niet bedreigen van binnenuit. Vlaming zijn, dat is de vrijheid hebben om jezelf te zijn op straat, gelovig of niet. Vlaming zijn, dat is mannen én vrouwen respectvol behandelen.”
Het grootste applaus oogstte de voorzitter met zijn analyse van de asielcrisis. “Terreur en criminaliteit bestrijden we keihard. En wie geen asiel krijgt of geen asiel vraagt, kan niet blijven. Maar wij zullen altijd onze menselijkheid bewaren.” Op de receptie heerste tevredenheid met de recente vaststelling dat er ook bij staatssecretaris voor Asiel Theo Francken een verschil is tussen de harde communicatie en de statistieken.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van komend najaar kondigde Wouter Beke één miljoen huisbezoeken aan. “Eén miljoen keer voor een Vlaanderen waar niet de splijtzwammen en de haatzaaiers heersen, maar de redelijkheid en het fatsoen.”
Vicepremier Kris Peeters belooft in Antwerpen zijn steentje bij te dragen. De armoede, de veiligheid en de mobiliteitsproblemen in de stad zijn de drie thema’s die hij daarbij naar voor wil schuiven. Peeters durft ook zeggen dat zijn woning in Puurs nog niet verkocht is en dat hij in Antwerpen een appartement huurt. “Huren is nu eenmaal een realiteit in de stad”, aldus de CD&V’er. “Maar we kijken uit naar iets om te kopen.”

bron: Belga