Vijftien overstromingsgebieden bufferden overtollig rivierwater

Vijftien overstromingsgebieden bufferden overtollig rivierwater

De combinatie van springtij en de westerstorm op de Noordzee heeft afgelopen namiddag in het Zeescheldebekken voor sterk verhoogde waterpeilen gezorgd op de Schelde en haar zijrivieren. Grote problemen bleven uit. Vijftien van de 16 gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan bufferden het overtollige rivierwater. De waterkeringen en de overstromingsgebieden bewijzen hun nut tijdens dit gevaarlijk stormtij, stelt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg na het afsluiten van de stormtijprocedure. Het waterpeil van de Schelde in Antwerpen reikte tot 7,16 meter TAW en dus vloeide er Scheldewater over de kaaivlakte. De waterkeringsmuur behoedde de metropool voor wateroverlast. 

Verder landinwaarts werd het overtollig water opgevangen in 15 van de 16 gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan. Zo vingen het Tielrodebroek (Tielrode), Groot Schoor (Hamme), Uiterdijk (Dendermonde), Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I (Waasmunster), Potpolder IV (Waasmunster),  Bovenzanden (Heindonk),  Zennegat (Mechelen), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen) en – voor het eerst – de Polders van Kruibeke rivierwater op.

De dijken aan de rivierzijde van de gecontroleerde overstromingsgebieden aan de Schelde blijven voorlopig nog afgesloten. Pas wanneer de waterstanden gezakt zijn – vermoedelijk later vanavond of ten laatste morgenochtend – zullen de dijken opnieuw worden opengesteld. 

Ook de scheepvaartstremming op de Schelde (tussen Wintam en Dendermonde), de Rupel, de Beneden-Nete en de Beneden-Dijle wordt opgeheven zodra de waterstanden terug verlaagd zijn. Naar verwachting gebeurt dit tussen 19 en 21.30 uur. De Scheldeveren Kruibeke-Hoboken en Bazel-Hemiksem zijn opnieuw in dienst, aldus De Vlaamse Waterweg.

De verhoogde bovenafvoer in combinatie met het springtij veroorzaakt nog zeker tot vrijdag voor verhoogde hoog- en laagwaters langs de Boven-Zeeschelde. Stormtijen worden de komende dagen niet meer verwacht in het Zeescheldebekken.

bron: Belga