Schelde overstroomt in centrum Antwerpen

Schelde overstroomt in centrum Antwerpen
Twitter / BZAntwerpen

Het water van de Schelde heeft de parkings op de Scheldekaaien overspoeld. Zelfs de bezoekers van de kerstmarkt voelden nattigheid. De combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee duwde het waterniveau omhoog.

De Schelde is deze namiddag rond 16u30 uit zijn oevers getreden. Het water zette de Scheldekaaien blank en liep ook verder de stad in. Verwacht wordt dat het niveau van de rivier nu opnieuw zal zakken.

 

Zeven meter hoger dan normaal

De hoge waterstand is het gevolg van springtij en een noordwesterstorm boven de Noordzee. Die stuwde het zeewater landinwaarts, waardoor het water 7 meter hoger kwam dan normaal. De hulpdiensten hadden hierop geanticipeerd en de waterkeringsmuren gesloten. De laatste keer dat het water zo hoog stond was met de Sinterklaasstorm in 2013.

De rijrivieren van de Schelde, van Gent tot in Lier, zitten stilaan vol water. Ook in Oost- en West-Vlaanderen zijn de waterpeilen hoog, aldus De Vlaamse Waterweg. De gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan vangen tijdelijk de verhoogde waterpeilen op en vermijden zo stroomopwaarts wateroverlast.