“Soedanees die in Duitsland asiel aanvroeg, niét onterecht uitgewezen”

Soedanees die in Duitsland asiel aanvroeg, niét onterecht uitgewezen

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft géén Soedanezen uitgewezen van wie nog een asielprocedure liep. Dat zegt directeur-generaal Freddy Roosemont. Verschillende kranten schrijven vandaag dat een Soedanese migrant die in Duitsland een asielaanvraag had ingediend, na onderzoek van de Belgische diensten toch werd uitgewezen, maar de asielprocedure in Duitsland was op dat moment al afgelopen, zegt de DVZ-topman. Een Soedanese vluchteling die eind juni is gearresteerd in het Brusselse Maximiliaanpark is ondanks een lopende asielaanvraag in Duitsland toch uitgewezen naar zijn thuisland, koppen Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen vandaag. De repatriëring ging uiteindelijk niet door, omdat de man zich bleef verzetten, maar de beslissing zelf zou hoe dan ook een inbreuk zijn op de internationale rechtsregels: iemand die in een asielprocedure zit mag nooit in contact worden gebracht met de overheid van zijn thuisland.

Het hele verhaal klopt echter niet, zegt Roosemont. De Belgische diensten kregen op 12 juli het bericht dat de asielprocedure in Duitsland was afgelopen, de beslissing om de man uit te wijzen dateert van daarna. “De hele ondertoon van het artikel, dat de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris Francken er maar op los knoeien, klopt dus helemaal niet”, aldus een misnoegde DVZ-baas.

De Soedanees verblijft intussen nog altijd in ons land. “Omdat we de man niet naar Duitsland konden sturen en ook niet naar Italië (waar hij was aangekomen, red.), was de enige optie – om niet te veel met die man te sollen – een asielaanvraag in België”, zegt de DVZ-baas.

Het dossier zit momenteel nog bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Tot die een beslissing heeft genomen, blijft de Soedanees in ons land.

bron: Belga