N-VA wil lijkschennis strafbaar maken

N-VA wil lijkschennis strafbaar maken

N-VA-Kamerleden Koenraad Degroote en Sophie De Wit dienen een wetsvoorstel in om lijkschennis strafbaar te maken. Ze doen dat naar aanleiding van recente voorvallen op een kerkhof in Brugge. In de huidige wetgeving is enkel het schenden van een graf strafbaar. In Brugge werden twee grafdelvers betrapt met foto’s van overledenen op hun gsm. “Dit is oneerbiedig ten opzichte van de overledenen en hun familie”, reageert Degroote. Het is vandaag echter moeilijk aan te tonen dat de twee grafschending hebben gepleegd, terwijl ze ook niet bestraft kunnen worden voor lijkschennis.

“De huidige strafwetgeving voorziet enkel een bestraffing voor personen die een graf schenden. Hieronder wordt enkel een opzettelijk gepleegde materiële feitelijkheid verstaan, die gericht is tegen het graf of de rustplaats van een overledene, waardoor de nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst”, aldus Degroote en De Wit in hun wetsvoorstel. “Individuen, die echter uit niet-professionele redenen de stoffelijke overschotten van overledenen onteren door ervan foto’s te maken of andere handelingen te stellen, blijven helaas ongestraft.”

De N-VA’ers wijzen erop dat van oudsher een bijzonder eigendomsrecht van de familie op het stoffelijk overschot van een familielid wordt erkend, zodat ook het ongevraagd nemen van foto’s de nagedachtenis van de overledene schendt. Bovendien worden overledenen in toenemende mate beschouwd als dragers van persoonlijkheidsrechten.

Degroote en De Wit roepen dan ook op om de huidige wet, die dateert van 1867, aan te passen. Door de woorden ‘inbreuken op de integriteit van een lijk’ op te nemen in de strafwet, kan lijkschennis worden bestraft, aldus de N-VA-Kamerleden. “Hieronder verstaan we elke handeling met of met betrekking tot het lijk die niet onder een professionele context valt, zoals foto’s nemen, filmen, scannen, fysiek schenden, verminken… van het stoffelijk overschot.”

In onder meer de begrafenis-, de medische en de wetenschappelijke sector is het wel verantwoord om handelingen te stellen op stoffelijke overschotten. Deze professionele handelingen zullen uiteraard niet onder de strafwet vallen, klinkt het nog.

bron: Belga