Nieuw op 1 januari – Bulgarije neemt EU-voorzitterschap over van Estland

Bulgarije neemt op 1 januari het EU-voorzitterschap over van Estland. Het land wil focussen op vier thema’s: de toekomst van Europa en jongeren, veiligheid en stabiliteit, de Westelijke Balkanlanden en de digitale economie. “Over veiligheid en migratie zijn een consensus en gezamenlijke inspanningen nodig”, klinkt het op de website van het Bulgaarse voorzitterschap. Om tot een veilig en stabiel Europa te komen, wil Bulgarije als voorzitter focussen op strengere grenscontroles, de uitwisseling van informatie tussen de verschillende instanties en op preventie.
Daarnaast hecht Sofia veel belang aan de technologische ontwikkeling. Daarvoor is er nood aan een digitale interne markt, toegang tot innovatie en een link tussen onderwijs en de behoeften van de arbeidsmarkt. “Door opleidingen van jonge mensen te linken aan het leren van ‘de vaardigheden van de toekomst’, krijgen we een competitief, flexibel en succesvol Europa”, klinkt het. Bulgarije wil tijdens haar voorzitterschap ook inzetten op elektronische communicatie, het aanbieden van grensoverschrijdende diensten aan de kmo’s, copyrights, e-privacy en cyberveiligheid.
De Europese Unie staat voor verschillende uitdagingen, zoals de hoge schuldenlast en de beperkte stijging van de lonen. “Het is belangrijk dat de economieën van de lidstaten blijven groeien, en dat alle lidstaten op gelijke voet deelnemen aan het debat over de hervorming van de eurozone, of ze er nu deel van uitmaken of niet”, klinkt het. In de toekomst moet de EU zich verder inzetten voor sociale cohesie.
Tot slot schenkt Bulgarije extra aandacht aan de Westelijke Balkanlanden, die nood hebben aan een duidelijk Europees perspectief en banden met de lidstaten, op vlak van transport, luchtkwaliteit, energie, onderwijs en digitalisering. Bulgarije wil het digitaal beleid van de EU promoten binnen die landen door de graduele verlaging van de roamingkosten en het uitbreiden van de mogelijkheden voor breedbandinternettoegang.
Bulgarije is voorzitter tot eind juni, daarna neemt Oostenrijk de fakkel over. Bulgarije zou pas op 1 juli 2018 EU-voorzitter worden, maar Groot-Brittannië kondigde kort na het referendum rond de Brexit dat het afstand deed van het voorzitterschap in de tweede helft van 2017. Daarom werd het rotatieschema met een half jaar vervroegd.

bron: Belga