Soedan – “Artikel drie geldt voor iedereen die teruggestuurd wordt”

Artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geldt voor iedereen die wordt uitgewezen, niet enkel voor wie asiel heeft aangevraagd. Dat zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) in reactie op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Le Soir bericht dinsdag over een vertrouwelijke nota die het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) naar Theo Francken stuurde. In de nota, die dateert van 24 oktober, waarschuwt het CGVS duidelijk voor de risico’s die Soedanese migranten in eigen land lopen.
Het kabinet-Francken reageerde dat iedereen Artikel drie van het EVRM, het verbod op martelen, kan inroepen, maar dat ze daarvoor eerst een asielaanvraag moeten indienen. Veel Soedanezen doen dat niet in ons land, omdat ze eigenlijk naar Groot-Brittannië willen.
Groen noemde die verdediging al verbijsterend, en ook CD&V zegt nu dat er altijd moet worden getoetst aan Artikel drie. “Francken weet dat ook, waarom komt hij hier nu op terug?”, vraagt Nahima Lanjri.
De partij wil de nota van het CGVS bestuderen en nagaan bij wie dat document al dan niet is terechtgekomen. “We zullen nu bekijken of die nota was bestemd voor de staatssecretaris of voor de Dienst Vreemdelingenzaken”, zegt Lanjri. “Is dat document terechtgekomen bij iedereen die het nodig had?”
Voor dat is bestudeerd wil het Kamerlid geen boude uitspraken doen over de nota.

bron: Belga