Plan om Vlaanderen autismevriendelijker te maken

Plan om Vlaanderen autismevriendelijker te maken

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om Vlaanderen ‘autismevriendelijker’ te maken. Het plan heeft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) twee grote doelen: de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van mensen in de omgeving van personen met autisme verbeteren. Voor het actieplan wordt jaarlijks bijkomend 800.000 euro vrijgemaakt. Naar schatting 1 op de 161 personen wordt geboren met een autismespectrumstoornis, een ontwikkelingsstoornis waardoor mensen beperkt worden in hun communicatie en interactie en waarbij men vaak repetitieve gedragingen vertoont. Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om hun weg te vinden in de samenleving. Vooral overgangsfases in hun leven zorgen voor moeilijke momenten.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkt al langer aan een autismeplan. Dat plan moet Vlaanderen ‘autismevriendelijker’ maken. Een van de manier om dat te realiseren, is het organiseren van ‘inleefsessies’. Die sessies dompelen mensen onder in het autistisch denken en voelen. De sessies gebeuren in duo-vorm: een persoon met autisme en een persoon zonder autisme die persoonlijk betrokken is bij autisme (bv. ouder, partner,…). Het is de Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA) dat de sessies organiseert. Het krijgt daarvoor vanaf 2018 en subsidie van 52.000 euro.
Ook betere informatie rond autisme is belangrijk. Nu ontbreekt het vaak nog aan betrouwbare informatie over autisme. Daarom voorziet Vandeurzen een budget van 130.000 euro voor het verder zetten van de site www.participate-autisme.be, de referentie voor iedereen die op zoek is naar duidelijke betrouwbare informatie.
Het actieplan moet ook zorgen voor bijkomend autisme-onderzoek, een vroegtijdige detectie van autisme en een kwaliteitsvolle diagnostiek.

bron: Belga