Hans Bonte: “Ik heb mij in alle contacten steeds hard verzet tegen Uplace light”

Hans Bonte: "Ik heb mij in alle contacten steeds hard verzet tegen Uplace light"

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) bevestigt dat hij tot tweemaal toe over ‘Uplace light’ contacten gehad heeft met twee mensen van Uplace en met Wim Van Asschot, die door minister van Economie Philippe Muyters was aangesteld als bemiddelaar. “Die contacten kwamen telkens tot stand op hun vraag. Ik heb hierin steeds zeer duidelijk gemaakt dat ook deze Uplace light voor Vilvoorde totaal niet door de beugel kon”, aldus Bonte. “De eerste contacten met mensen van Uplace kwamen tot stand op aandringen van de burgemeester van Machelen”, aldus Bonte. “Zij vertelden toen dat ze een alternatief project hadden uitgewerkt omdat het initiële plan door het verwachte vernietigingsarrest van de Raad van State niet meer zou kunnen worden gerealiseerd. Ik heb hen beluisterd, maar meteen duidelijk gemaakt dat Vilvoorde zich ook tegen dit plan zou verzetten. Hetzelfde heb ik herhaald tegen Wim Van Asschot die ik nadien op vraag van de Vlaamse regering ontmoet heb. Ik heb overigens schepen Jo De Ro telkens op de hoogte gebracht van deze contacten.”

“Ik hoor de jongste tijd echter in de catacomben van het Vlaams parlement dat Van Asschot een rapport zou geschreven hebben dat geenszins weergeeft wat ik gezegd heb. Daarin zou hij naar verluidt melden dat er een globaal draagvlak zou bestaan voor ‘Uplace light’ hetgeen, wat Vilvoorde betreft, totaal onjuist is. Ik probeer nu al een tijd tevergeefs dat rapport vast te krijgen. Het is de hoogste tijd dat de Vlaamse regering een punt zet achter het Uplace-verhaal in plaats van dat men zoals nu het parlement misbruikt door met documenten te trachten tweedracht te zaaien”, aldus de Vilvoordse burgemeester.

bron: Belga