Inwoners van Koksijde buigen zich over luchtmachtbasis

Inwoners van Koksijde buigen zich over luchtmachtbasis

Koksijdenaars kunnen vanaf vandaag mee beslissen over de toekomst van de Militaire Basis. Dat is meteen de start van een participatietraject voor de opmaak van het ruimtelijke uitvoergingsplan (PRUP) dat nog loopt tot en met 18 februari. Het is nog niet duidelijk of Defensie helemaal verdwijnt uit Koksijde, maar de badstad kan nu al aan de slag met het terrein dat Defensie zeker niet meer zal gebruiken in de toekomst. Afgelopen zomer gaf minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) te kennen dat de luchtmachtbasis te groot is geworden voor louter “Search & Rescue”-opdrachten. Er liggen nog twee opties op tafel. Ofwel blijft S&R in Koksijde, weliswaar vanuit een kleinere basis, ofwel verhuizen de Seaking en de NH90-reddingshelikopters naar een andere thuisbasis.

Die beslissing liet Koksijde wel toe om de reconversieplannen voor de site verder uit te werken.De provincie West-Vlaanderen maakt, in overleg met de gemeente Koksijde en Defensie, een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de reconversie. Vanaf dinsdag worden ook de burgers betrokken bij de plannen voor deze site van net geen 500 hectare groot.

De partners organiseren de komende maanden infomarkten, een tentoonstelling en zelfs een fietsroute. Op die manier ontdekken de partners het hele gebied en kunnen ze de site mee invullen. Er zijn al enkele ideeën, zoals woonfuncties, een luchtvaartmuseum, een recreatieve luchthaven, groen, een kmo-zone, een hub voor drones, enz.

Na de participatieperiode, vanaf maart 2018, worden de verzamelde suggesties en opmerkingen gebundeld in een nota, die eind april aan de deputatie voorgelegd wordt. Vanuit deze nota wordt een voorontwerp van het PRUP opgemaakt. De definitieve vaststelling wordt gepland in juni 2019.

bron: Belga