Hervorming pensioenen is broodnodig, pleit VBO

Hervorming pensioenen is broodnodig

Werkgeversorganisatie VBO kan de ongerustheid van zij die vandaag betogen tegen de pensioenhervormingen van de regering Michel enigszins begrijpen. “Elke hervorming gaat gepaard met onzekerheid. Maar we moeten goed beseffen dat een hervorming van het pensioenbeleid broodnodig is”, zegt directeur-generaal Bart Buysse. Volgens hem is het nu vooral kwestie “om snel genoeg duidelijkheid te brengen”. Het VBO vindt het pleidooi van de vakbonden voor een status-quo, voor het terugdraaien van reeds genomen maatregelen en louter zoeken naar bijkomende financiering een foute keuze. “Dat is mensen een rad voor de ogen draaien”, aldus de werkgeverskoepel. Hervormingen zijn absoluut nodig, luidt het vandaag in een persbericht. “Langer leven en studeren, kortere loopbanen en hogere pensioenen gaan niet samen. De vergrijzing, demografie en de toenemende levensverwachting maken een hervorming noodzakelijk”.

Het VBO wijst erop dat het gewicht van de pensioenen, ondanks de reeds genomen maatregelen, verder zal blijven stijgen, met 2 procentpunt van het bbp of ongeveer 9 miljard euro tegen 2060. “Om het huidig pensioenniveau te handhaven zouden we de bijdragen drastisch moeten verhogen. Bij gelijke bijdragen, zal het uitkeringsniveau sterk dalen”. Het VBO is echter gekant tegen extra lasten en dus moet er volgens de federatie ingezet worden op meer mensen langer aan het werk houden en op een aantal hervormingen van het pensioenstelsel, waarbij werken wordt gevaloriseerd en anomalieën worden aangepakt.

Het VBO is bereid om overleg over de kwestie te voeren. “Maar het moet gaan om een constructief overleg op basis van een concreet plan voor een duurzaam pensioensysteem. Geen pseudo-overleg onder dreiging van vakbondsacties”, vindt Buysse.

bron: Belga