Bart De Wever wil wettelijk kader voor politievrijwilligers

Bart De Wever wil wettelijk kader voor politievrijwilligers

N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever pleit voor een wettelijk kader voor politievrijwilligers. Daardoor zouden oud-politiemensen, ex-militairen, maar ook boekhouders, fiscalisten of informatici, de politie kunnen bijspringen. “Op die manier kan ik mijn politiekorps met 10 procent versterken tijdens evenementen”, verklaarde hij in ‘Demeulemeester in Debat’ op VTM. De Wever wil het systeem volgende legislatuur uitrollen. De politievrijwilligers zouden het politiekorps kunnen ontlasten, waardoor de politiemensen meer tijd krijgen voor hun kerntaken. De Wever denkt onder meer aan de inzet aan nadarhekken of de verkeersbegeleiding bij evenementen, boekhouders die ingezet worden bij onderzoek naar zwartwerk, of fiscalisten en informatici voor speurwerk naar specifieke vormen van criminaliteit. “Er is een grote cohorte van jonggepensioneerden binnen de bevolking die graag voor korte tijd willen werken voor de politie”, aldus de N-VA-voorzitter.

Een politievrijwilliger moet wel een specifiek statuut krijgen, met een opleiding, een screening op antecedenten, een specifiek uniform, en een duidelijk aflijning in de wet op het politieambt van de politietaken die ze mogen uitoefenen.

De Wever wijst erop dat in de buurlanden (Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk,..) bestaat. Persoonlijk gaat zijn voorkeur uit naar het Franse systeem, waar voor een korte opleiding gekozen kan worden. Er zijn verschillende formules mogelijk: ofwel opereren ze ongewapend, ofwel met de wapenstok; “maar ik zou ze steeds met een inspecteur laten werken, nooit alleen”. Hij heeft de zaak reeds doorgesproken met zijn korpschef. Ook heel wat andere politiezones zouden achter het idee staan.

De Antwerpse burgemeester benadrukt dat de politievrijwilligers bovenop het huidige politiekader komen als een versterking van het korps.

bron: Belga