Leiders geven startschot voor uitbouw Europese defensie

Leiders geven startschot voor uitbouw Europese defensie

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben in de marge van een top in Brussel het startschot gegeven voor de uitbouw van een Europese defensie. De leiders van 25 EU-lidstaten vierden de lancering van de zogeheten ‘permanente structurele samenwerking’ (Pesco in het EU-jargon). Die samenwerking, geïntroduceerd in het verdrag van Lissabon, biedt bereidwillige lidstaten een kader om samen een Europese defensiecapaciteit op te bouwen, in gemeenschappelijke projecten te investeren en de operationele slagkracht van hun legers te versterken.

“De droom wordt werkelijkheid”, zo verwees Europees president Donald Tusk tijdens een korte ceremonie naar de eerste, mislukte poging in de jaren vijftig om een Europese Defensiegemeenschap op de been te brengen. De vrees bestond dat de uitbouw van een Europese defensie ten koste zou gaan van de Navo, maar volgens Tusk zal Pesco de militaire alliantie enkel maar versterken. “Dit is goed nieuws voor onze bondgenoten, en slecht nieuws voor onze vijanden.”

Het initiatief werd alvast begroet door Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De Amerikaanse bondgenoten vragen al jaren dat de Europese leden van de militaire alliantie meer lasten zouden dragen en hun defensiebudgetten verhogen. De Navo-baas waarschuwt wel voor parallelle structuren. Zo moeten alle militaire capaciteiten en eenheden die ontwikkeld worden in het kader van Pesco ook ter beschikking staan van de Navo en moet er nauw contact worden gehouden met de Navo-lidstaten die niet tot de Europese Unie behoren.

De Europese samenwerking start met zeventien concrete projecten die begin volgend jaar gelanceerd worden. Zo willen de lidstaten een medische eenheid, een netwerk van logistieke hubs en een Europees centrum voor militaire opleidingsmissies in het leven roepen. België zal de leiding nemen over een project voor de ontwikkeling van onderzeese drones die mijnen kunnen opsporen en ontmantelen.

De versterkte defensiesamenwerking is één van de werven waarop de lidstaten het Europese project willen herlanceren na de brexit. Ook het aantreden van president Donald Trump deed in Europese beleidskringen het besef toenemen dat de militaire afhankelijkheid van de Verenigde Staten afgebouwd moet worden. Het draagvlak is alvast groot. Enkel de leiders van Denemarken, Malta en het vertrekkende Groot-Brittannië ontbraken donderdag op de familiefoto.

bron: Belga