De Gucht pleit voor afzonderlijke wetgeving over levensmoeheid

De Gucht pleit voor afzonderlijke wetgeving over levensmoeheid

Voor Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht stelt het advies van het Comité Bio-ethiek terecht dat levensmoeheid niet thuishoort in de huidige euthanasiewetgeving. Maar hij pleit wel om het debat te voeren over een afzonderlijke wetgeving voor mensen die levensmoe zijn. Een recente peiling toont immers aan dat bijna driekwart van de Vlamingen de euthanasievraag van oude, levensmoeë mensen begrijpt en steunt. Senator De Gucht deelt volmondig de vaststelling van het Comité Bio-ethiek. “Het gaat bij levensmoeheid niet over fysiek of psychisch lijden. Maar het gaat wel over lijden, over existentiëel lijden. Het is duidelijk dat mensen blijvende zorgen en vragen hebben bij hun levenseinde. Als wetgever hebben wij de taak die vrije eindelevenskeuze mogelijk te maken voorzien van strikte grendels”, aldus de Open Vld’er.

Hij vindt dat men daarom ook de vraag moet durven stellen naar een weloverwogen regulering van stervenshulp voor een toenemende groep burgers die – op hogere leeftijd – hun leven voltooid achten. “Uiteraard op uitdrukkelijk verzoek en onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsing”.

De Gucht verwijst ook naar de Grote Peiling van Ipsos in september 2017, waaruit blijkt dat 73% van de Vlamingen een euthanasievraag van oude, levensmoeë mensen begrijpt en steunt. “Meer, in alle Vlaamse partijen blijkt zelfs een meerderheid gewonnen voor het idee. Ook in Brussel en Wallonië is er een duidelijke meerderheid”, wat voor Jean-Jacques De Gucht “ons verplicht minstens het debat te voeren”.

bron: Belga