Panama Papers – Europarlementsleden keuren aanbevelingen tegen belastingontwijking goed

Panama Papers - Europarlementsleden keuren aanbevelingen tegen belastingontwijking goed
Panama Papers - Europarlementsleden keuren aanbevelingen tegen belastingontwijking goed

In het Europees Parlement zijn vandaag meer dan 200 aanbevelingen tegen belastingontwijking en -fraude goedgekeurd. De aanbevelingen zijn het eindresultaat van de onderzoekscommissie die zich achttien maanden lang heeft gebogen over de Panama Papers. In een met 492 tegen 50 bij 136 onthoudingen goedgekeurd rapport vragen de Europarlementsleden onder meer een netwerk van nationale registers die de uiteindelijke begunstigden van offshore trusts, stichtingen en andere constructies in kaart brengen. Ook dringen er zich volgens het halfrond regels op voor tussenpersonen, zoals advocaten en accountants, die adviseren over agressieve belastingplanning. Naar Amerikaans voorbeeld wil het parlement ook een permanente onderzoekscommissie in het leven roepen.

“Onze conclusies zijn duidelijk”, zo lichtte corapporteur Jeppe Kofod toe. “De Europese wetgeving over het witwassen van geld is niet correct uitgevoerd door de lidstaten, of ondersteund door de Europese Commissie. De Europese Unie is bovendien verwikkeld in een dwaze ‘race to the bottom’ op het vlak van belasting en het gebrek aan uitvoering van Europese wetgeving”, stelt de Deense sociaaldemocraat vast.

Een amendement dat Nederland, Ierland, Malta en Luxemburg zou brandmerken als belastingparadijzen verdeelde het halfrond (327 voor en 327 tegen) en haalde dus de eindstreep net niet. “Het is verworpen, maar wat belangrijk is, is dat deze kwesties op het publieke forum belanden”, relativeerde Kofod. “We moeten samen strijden tegen belastingfraude, ontwijking én ontduiking. Belangrijk voor mij was dat dit geen politiek steekspel zou worden waarbij lidstaten tegen elkaar opgezet worden”, stelde Tom Vandenkendelaere (CD&V).

Bart Staes (Groen) is tevreden dat het Europees Parlement maatregelen eist om klokkenluiders te beschermen en financiële ondersteuning te geven. “Het is dankzij hen dat we al die lekken hebben gehad. Zowat 40 procent van alle fraudezaken in de Europese Unie worden onthuld door klokkenluiders.” Staes vindt ook dat de ministers van Financiën niet langer het alleenrecht om te beslissen rond fiscaliteit mogen hebben en dat het Europees Parlement mee moet kunnen beslissen in fiscale dossiers.

Sander Loones (N-VA) ontwaart “een geheime agenda”. “Met grote woorden over het aanpakken van fraude wil men een Europese belastingpolitiek invoeren. (…) Fiscaliteit moet een exclusieve competentie van de lidstaten blijven”, zo vertolkt hij het verzet van zijn partij tegen een Europese harmonisering van de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Loones, die voor een onthouding koos, begroet wel de oproep tot meer samenwerking tussen de lidstaten, bijvoorbeeld om belastingparadijzen buiten Europa tot meer transparantie en gegevensuitwisseling te dwingen.

Bron: Belga