“Kernuitstap tegen 2025 wordt extreem moeilijk”

Kernuitstap tegen 2025 wordt extreem moeilijk

Eerste minister Charles Michel (MR) is niet overtuigd van de haalbaarheid van een kernuitstap tegen 2025. “Dat wordt extreem moeilijk”, zegt hij in Le Soir, al houdt hij zelf wel vast aan de richtdatum. De premier legt de bal nu in het kamp van de gewesten. Het federale heeft zijn job gedaan, en de regio’s moeten nu met objectieve cijfergegevens komen en voorstellen formuleren over hoe de kernuitstap in 2025 toch haalbaar is, meent Michel. “Mijn intuïtie zegt dat als iedereen volledig mee is, we 2025 misschien nog kunnen halen.”

De vier ministers van Energie in ons land bereikten maandag een akkoord over het Energiepact. De ontwerptekst moet wel nog worden voorgelegd aan de verschillende regeringen, en daar knelt het schoentje: N-VA, zowel Vlaams als federaal in de meerderheid, torpedeerde het pact bij monde van Vlaams parlementslid Andries Gryffroy. “Noch in de Vlaamse regering, noch in de federale regering zal onze partij dit pact goedkeuren”, zei hij in Terzake, “omdat het niet onderbouwd is, omdat de betaalbaarheid en duurzaamheid in gevaar komen en omdat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is.”

Volgens Kristof Calvo van Groen “laat Charles Michel de kernuitstap los onder druk van N-VA”, zegt hij op Twitter. “Onbegrijpelijk”, vindt de fractieleider in de Kamer.

Ook aan de overkant van de taalgrens reageert de oppositie misnoegd. Voor Jean-Marc Nollet van Ecolo “bezwijkt Michel onder het dictaat van N-VA”. De uitspraken van Michel “zaaien opnieuw twijfel” over het akkoord over de kernuitstap in 2025, en omdat de premier de verantwoordelijkheid bij de gewesten legt, “communautariseert hij het debat”.

Eenzelfde geluid bij de PS: “in plaats van druk te zetten op de regio’s, die hun werk hebben gedaan, zou Michel – voor een keer – niet moeten bezwijken voor de N-VA”, zegt Kamerlid Karine Lalieux op Twitter. “Kernenergie heeft geen plaats meer in België”, vindt ze.

bron: Belga