Zorgnet-Icuro eist oplossing voor BBI-claims

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro luidt de alarmbel over de fiscale claims van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) tegen het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). De regering moet volgens Zorgnet-Icuro dringend werk maken van een duidelijke regeling die een einde stelt aan de heersende rechtsonzekerheid, luidt een persbericht zondag. De BBI eist al meer dan 110 miljoen euro van ZOL omdat de fiscale inspectiedienst de manier waarop het ziekenhuis de erelonen aangeeft van artsen niet aanvaardt. “Dit voorbeeld hangt als een zwaard van Damocles boven alle ziekenhuizen”, klinkt het zondag.
De ziekenhuiskoepel overlegt al enige tijd met de BBI zodat er een oplossing uit de bus komt, in samenspraak met de ziekenhuizen, en dat er duidelijke instructies komen die bepalen hoe de fiscale fiches moeten worden opgesteld. “Die oplossing blijft echter uit, en de BBI blijft hardnekkig doorgaan in het onderzoek van andere dienstjaren en het opleggen van sancties voor vermeende overtredingen.”
Zorgnet-Icuro, samen met alle Vlaamse ziekenhuizen, kijkt daarom naar de federale regering en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen om de fiscale onzekerheid weg te werken. “Ziekenhuizen zijn in hun bestaan bedreigd. Die strategie van de BBI verhit de gemoederen, meer zelfs, wekt de indruk dat er fraude zou zijn gepleegd. Waar rook is, is vuur, luidt het gezegde. In dit geval is er enkel rook, geen vuur. Ziekenhuizen, en dus ook het ZOL, zijn steeds transparant geweest over de honoraria die worden uitbetaald”, besluit de ziekenhuiskoepel.

bron: Belga