Strengere straffen voor alcohol achter stuur, rijden zonder rijbewijs en recidive

Strengere straffen voor alcohol achter stuur

Er komen strengere straffen voor dronken rijden, rijden zonder rijbewijs, vluchtmisdrijf en recidive. De ministerraad heeft daarvoor definitief het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van Justitieminister Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR). Ze hopen dat de nieuwe regels vanaf het voorjaar 2018 van kracht kunnen worden, na goedkeuring in de Kamer. De wettekst moet duidelijkheid scheppen in de aanpak van recidive. Wie herhaaldelijk zware inbreuken pleegt, zoals dronken rijden en rijden tijdens een rijverbod, kan de straf zien verdubbelen. Ook voor vluchtmisdrijf – wat vaak een probleem is van hardleerse bestuurders – gaan de maximumstraffen omhoog. Voor vluchtmisdrijf zonder gewonden, kan de straf oplopen tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een boete tot 2.000 euro. Indien de bestuurder een slachtoffer gewond achter laat, loopt de straf op tot 3 jaar gevangenisstraf en/of een boete tot 5.000 euro. Wanneer er een dode viel bij het ongeval, wordt de maximumstraf bepaald op 4 jaar en/of een boete tot 5.000 euro. De bestuurder zal bij een vluchtmisdrijf met gewonden of doden zijn rijbewijs minstens drie maanden verliezen.

De wettekst voert ook strengere straffen in voor alcohol achter het stuur, nog steeds een van de voornaamte killers op onze wegen. Bij een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8g/l) kan, als alternatief voor de intrekking van het rijbewijs, een verplicht alcoholslot worden opgelegd voor een tot drie jaar of definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten die voor de tweede keer in drie jaar worden betrapt met een alcoholpercentage van meer dan 1,2g/l.

Wie in de toekomst wordt betrapt voor rijden zonder rijbewijs, kan daarvoor een gevangenisstraf oplopen, en niet enkel een boete. Het fenomeen is niet zo uitzonderlijk. In de eerste helft van 2017 werden in ons land 16.935 bestuurders betrapt op rijden zonder (geldig) rijbewijs. Voor wie meermaals niet-verzekerd rijdt, worden de minimumstraffen bij een eerste recidive binnen de drie jaar na de eerste veroordeling verhoogd naar minstens 3 maanden. De veroordeelde moet ook altijd opnieuw zijn theoretische en praktische proeven afleggen. Recidiveert hij een tweede keer binnen de drie jaar, dan moet het rijverbod minstens 6 maanden bedragen. Bij derde recidive wordt dat minstens 9 maanden rijverbod. Tot slot verlengt de verjaringstermijn voor verkeersmisdrijven van een naar twee jaar. Voor de zwaarste misdrijven geldt een termijn van drie jaar.

Wanneer bestuurders die om medische of psychologische reden het recht tot sturen werd ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel, kunnen ze sneller hun rijbewijs terugvragen. Momenteel moeten ze twee jaar wachten, maar die termijn wordt korter.

bron: Belga