Nieuw KB billijke vergoeding uitvoerende kunstenaars is “fair compromis”

Nieuw KB billijke vergoeding uitvoerende kunstenaars is "fair compromis"

Het nieuw koninklijk besluit dat minister van Economie Kris Peeters heeft uitgewerkt rond de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars is een “fair compromis”. Daarmee reageert het kabinet van Peeters op de kritiek van muzikanten en acteurs dat de voorstellen van de minister de “acteurs en muzikanten in hun bestaansmiddelen treffen”. PlayRight, de beheersvennootschap voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, luidde donderdag de alarmbel over de voorstellen vanPeeters rond de naburige rechten en de billijke vergoeding. Voor de regeling van de billijke vergoedingen – de vergoeding die betaald moet worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten – ligt een KB voor. Dat zou een “fair compromis” zijn dat werd onderhandeld met zowel de partners uit de artistieke wereld als de vergoedingsplichtigen zoals Unizo en de horecafederaties.

De minister laat via zijn woordvoerster weten dat het KB enerzijds een faire vergoeding bevat voor de prestaties van uitvoerende kunstenaars en producenten. Anderzijds werd er ook rekening gehouden met de vergoedingsplichtigen. Zo wordt de “buitenproportionele tariefverhoging” bij laattijdige aangifte aangepast om “tarifair onderscheid te maken tussen laattijdige en geen aangifte”, klinkt het. De artiesten zien in de verlaging van de boetes echter een aanzet voor de vergoedingsplichtigen om altijd laattijdig hun aangifte te doen, of zelfs niet te doen.

Daarnaast had de artistieke sector ook kritiek op het voorstel om de vrije beroepen vrij te stellen van de billijke vergoeding. Minister Peeters past echter enkel de Europese rechtspraak toe, klinkt het. Een vrije beroeper zal enkel nog een billijke vergoeding moeten betalen als: de muziek bewust wordt opgezet voor de bezoekers; er sprake is van een sterk wisseld klantenbestand; er een zeker aantal personen is dat tegelijk in de wachtzaal of praktijkruimte zit; de muziek wordt afgespeeld met als doel meer winst te maken.

Over de regeling van de kabelrechten en de audiovisuele prestaties zijn de voorliggende ontwerpen nog niet definitief, aldus nog het kabinet-Peeters.

bron: Belga