Einde van de beleidsbrief op Vlaams niveau?

Moeten de ministers van de Vlaamse regering hun beleidsplannen in de toekomst niet langer in een jaarlijkse beleidsbrief gieten? Als het van parlementsvoorzitter Jan Peumans en minister-president Geert Bourgeois afhangt, verdwijnt de beleidsbrief en wordt de inhoud ervan geïntegreerd in de begroting. Die begroting moet meteen ook een stuk leesbaarder worden. Dat hebben Bourgeois en Peumans onderling besproken, zo blijkt uit een nota die Belga kon inkijken. In het parlement zijn de reacties overwegend positief, al klinkt er ook kritiek.

Naast de begroting dient de Vlaamse regering ook elk najaar een stapel beleidsbrieven in bij het parlement. In die brieven lijsten de ministers per bevoegdheid hun beleidsplannen voor het komende jaar op en verduidelijken ze hoe ver het staat met de uitvoering van het aangekondigde beleid.
Maar als het van minister-president Geert Bourgeois en parlementsvoorzitter Jan Peumans afhangt, gaat de jaarlijkse beleidsbrief op de schop. Dat blijkt althans uit het verslag van een gesprek tussen beiden op 23 november dat Belga kon inkijken.
Bedoeling zou zijn om de inhoud van de beleidsbrief in te passen in de begrotingsdocumenten. In het Vlaams Parlement is namelijk al langer een oefening bezig om die begroting een pak ‘leesbaarder’ te maken. Als die begroting beter en ook helderder is opgesteld, is een aparte beleidsbrief – en een pak bijhorend dubbel werk – niet meer nodig, is de achterliggende redenering.
Dat die piste op tafel ligt wordt zowel door Bourgeois als Peumans bevestigd. Het gaat wel enkel om de beleidsbrief. Van een eventuele afschaffing van de beleidsnota, de nota die elke minister bij het begin van de legislatuur indient met daarin de beleidsplannen voor de hele legislatuur, is geen sprake.
Formeel is de kwestie nog niet beslist, maar de eerste reacties vanuit het Vlaams Parlement zijn overwegend positief. Zo lijken oppositiepartijen Groen en sp.a en meerderheidspartij N-VA het voorstel wel te zien zitten. Meerderheidspartij Open Vld en oppositiepartij Vlaams Belang maken meer voorbehoud en zouden de beleidsbrief liever behouden.

bron: Belga