Rekenhof wijst opnieuw op problemen bij Belgische deelname wereldtentoonstelling

Rekenhof wijst opnieuw op problemen bij Belgische deelname wereldtentoonstelling

Het Rekenhof plaatst serieuze vraagtekens bij de manier waarop de Belgische deelname aan de Wereldtentoonstelling in Milaan van 2015 werd beheerd. In zijn 174ste jaarboek wijst het op problemen bij de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en bij de boeking van ontvangsten en uitgaven, en op het verlies van een bestelling bedorven chocolade ter waarde van 35.850 euro. De Expo in Milaan liep van 1 mei tot 31 oktober 2015. Het “Commissariaat-generaal van de Belgische regering bij de wereldtentoonstelling van Milaan 2015”, dat verbonden is aan de FOD Economie, moest die deelname in goede banen leiden. Aan het hoofd stond gewezen CD&V-minister Leo Delcroix.

Het Rekenhof besliste het beheer van het project tegen het licht te houden, nadat het op grote tekortkomingen was gestoten bij de Belgische deelname aan de expo’s in Shanghai (2010) en Yeosu (2012). Maar meteen duikt al een probleem op: het commissariaat kon geen verantwoordingsstukken voorleggen voor de verrichtingen op de Italiaanse bankrekeningen die het Rekenhof wilde controleren.

Daarnaast wijst het Rekenhof op tekortkomingen bij de boeking van zowel ontvangsten als uitgaven. Die “beantwoordt niet aan elementaire regels van volledigheid en betrouwbaarheid van de boekhouding”. Bovendien bleek er zo goed als geen sprake te zijn van intern toezicht op de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van het commissariaat.

Zo gebeurden de meeste betalingen zonder formele goedkeuring van de factuur door de commissaris-generaal en is er nergens een vermelding voor de facturen in verantwoordingsstukken aan de hand waarvan de ontvangst van de prestaties kan worden vastgesteld. Het Rekenhof stelde bijvoorbeeld vast dat tal van verbintenissen slechts berustten op een mondelinge overeenkomst.

Er kan ook niet worden nagegaan of de verkoop van het materieel en meubilair na de Expo gebeurde aan de meest voordelige prijs voor de overheid. Het ging van de hand voor 22.171 euro, maar voor die verkopen werden geen maatregelen genomen voor bekendmakingen of opbiedingen.

Het Rekenhof wijst er ook op dat het commissariaat zich niet houdt aan de regels van overheidsopdrachten. Behalve voor de bouw van het paviljoen werd geen enkele overheidsopdracht geplaatst om medecontractanten te kiezen. Overigens werd voor de bouw van het paviljoen geen advies gevraagd aan de Inspectie van Financiën, terwijl dat door de geraamde maximumprijs van 6,5 miljoen euro wel degelijk had moeten gebeuren.

Blijkbaar kon ook een bestelling chocolade niet meer worden verkocht omdat ze niet op een geschikte plaats was bewaard, goed voor ruim 35.000 euro. Het commissariaat benadrukt dat de aangestelde consultants onvoldoende kennis in huis hadden, dat de chocolatiers hun verbintenissen niet zijn nagekomen en dat de logistieke ondersteuning niet professioneel genoeg was.

Intussen heeft de regering de kb’s goedgekeurd voor de oprichting van een nieuwe administratieve dienst om de toekomstige Belgische deelname aan tentoonstellingen in goede banen te leiden. Die dienst staat onder toezicht van de minister van Economie, zal worden geleid door een beheerscomité en gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en twee regeringscommissarissen.

bron: Belga