Tunesië en Marokko komen voorlopig niet op lijst van veilige landen

Tunesië en Marokko komen voorlopig niet op lijst van veilige landen

Tunesië en Marokko komen voorlopig niet op de lijst van veilige landen van herkomst. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag gezegd na afloop van de ministerraad. Francken had het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) om advies gevraagd, maar dat oordeelde negatief, “al is er voor Marokko en Tunesië wel een positieve evolutie”, zei hij. Landen krijgen de ‘veilige’ stempel als er geen sprake is van vervolging wegens ras, geloof of seksualiteit, martelingen of andere vormen van onmenselijke behandelingen. Inwoners van die landen hebben in ons land maar weinig kans op asiel en hun procedure verloopt ook een pak sneller.

Op de lijst staat nu een achttal landen, maar Francken wilde ook de Maghreb-landen, Moldavië en Oekraïne – met uitzondering van het gewelddadige oosten – toevoegen. Hij vroeg daarvoor om advies bij het CGVS, maar dat oordeelt negatief. Het advies is in principe niet bindend, maar Francken volgt het dit keer wel. Vorig jaar ging Francken nog tegen het negatief advies voor Georgië in, maar voor dat land zet de CGVS nu wel het licht op groen.Volgens Francken ziet het Commmissariaat-Generaal wel “een positieve evolutie” voor Marokko en Tunesië, en is het mogelijk dat die twee Maghreb-landen volgend jaar op de lijst verschijnen. De staatssecretaris wilde in eerste instantie ook een advies vragen voor Senegal en Algerije, maar zag daarvan af omdat het eerste advies wel erg negatief was. Ook voor Moldavië en Oekraïne geeft het Commissariaat-Generaal – ondanks Europese visumvrijstellingen – voorlopig niet thuis.

bron: Belga