Vlaams Parlement werkt zespuntenplan uit tegen grensoverschrijdend gedrag in sport

Vlaams Parlement werkt zespuntenplan uit tegen grensoverschrijdend gedrag in sport

In de commissie Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement is vandaag een zespuntenplan voorgesteld waamee minister voor Sport Philippe Muyters seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportsector wil aanpakken. De Vlaamse regering trekt alvast de komende drie jaar 100.000 euro per jaar uit voor de versterking van het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). De commissie Grensoverschrijdend Gedrag werd in juni in het leven geroepen na verschillende onthullingen in de sportwereld. Ondertussen is de scope van de commissie wel al uitgebreid en wordt het probleem zo breed mogelijk benaderd.

Sport.Vlaanderen deed in juni van dit jaar een rondvraag bij 72 sportfederaties. Daaruit bleek dat er heel wat werkpunten zijn op het vlak van preventie en vorming van begeleiders en trainers, het bestaan van een ethisch comité en een aanspreekpunt integriteit (API).

“Ik wil niet dat de indruk wordt gewekt dat deze problematiek zich enkel beperkt tot de sportsector. Het is een breed maatschappelijk probleem. Samen met de sector willen we wel een vuist maken”, zei Muyters. Om die vuist zo sterk mogelijk te maken, krijgt ICES bovenop de basissubsidie van 150.000 euro per jaar voor de komende drie jaar, jaarlijks nog eens 100.000 euro.

Daarnaast werden zes actiepunten opgesteld die grotendeels rekening houden met de werkpunten aangehaald na de bevraging. Die actiepunten zullen door de gesubsidieerde sportfederaties geïmplementeerd moeten worden, waarna zij ze op hun beurt moeten stimuleren op clubniveau.

Elke federatie zal tegen 2018 een API moeten hebben. Zij zullen een netwerk van aanspreekpersonen vormen dat ICES zal bijstaan en ondersteunen. Vervolgens moet elke federatie werk maken van een handelingsprotocol. Dat moet een duidelijk stappenplan zijn als er melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Op vraag van enkele commissieleden gaf Muyters aan dat de hulplijn 1712 daarin duidelijk vermeld moet zijn.

bron: Belga