André Gantman (N-VA) stelt 2 liter gratis drinkwater voor

André Gantman (N-VA) stelt 2 liter gratis drinkwater voor

André Gantman, N-VA’er en voorzitter van de Antwerpse drinkwatermaatschappij Water-Link, wil terug naar het gratis drinkwater. In Gazet Van Antwerpen stelt hij vandaag voor om twee liter drinkwater gratis te houden en de rest betalend te maken, om zo verspilling tegen te gaan. Vlaams parlementslid voor sp.a Rob Beenders is dat voorstel alvast genegen. “Ik ben tevreden dat N-VA eindelijk inziet dat de waterfactuur oneerlijk is”, zegt hij. Gantman baseert zijn voorstellen op een studie van professor Patrick Willems (KU Leuven). Daaruit blijkt dat Vlaanderen te kampen heeft met een verminderde waterbeschikbaarheid, en er een tekort dreigt.

Gantman wil op termijn een waterzuiveringsapparaat bij de mensen thuis installeren, maar in afwachting daarvan moet de verspilling nu al worden aangepakt, vindt hij. Dat kan door 2 liter drinkwater op de factuur gratis te maken, en de rest betalend te houden. Zo wil Gantman vermijden dat drinkwater wordt gebruikt voor zaken waarvoor het eigenlijk niet dient, zoals auto’s wassen.

De factuur moet bovendien ook eerlijker, vindt hij. Per woning betalen klanten nu 100 euro vaste kosten, waarvan 20 euro afgaat per bewoner. “Deze regeling is onrechtvaardig. Een alleenstaande betaalt eigenlijk veel meer, en 100 euro is veel geld voor een single”, zegt Gantman in GVA.

Sp.a vindt het alvast een goed voorstel. “Ik ben tevreden dat N-VA eindelijk inziet dat de waterfactuur oneerlijk is”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. Hij verwijst naar de hervorming van de waterfactuur vorig jaar, waarbij de Vlaamse regering – met N-VA – het gratis water heeft afgeschaft “en in ruil een tarief heeft ingevoerd dat vooral kleine verbruikers extra financieel straft”.

Sp.a heeft een resolutie op tafel gelegd om de waterfactuur nog eens te wijzigen, met onder meer opnieuw gratis drinkwater. “Ik reken erop dat N-VA deze steunt”, zegt Beenders. Ook Gantman wil bij de Vlaamse overheid pleiten om het decreet aan te passen.

Op het kabinet van bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga