Geluidshinder Brussel Airport: Brussel sluit nieuwe gerechtelijke stappen niet uit

Geluidshinder Brussel Airport: Brussel sluit nieuwe gerechtelijke stappen niet uit

Het Brussels gewest en een grote meerderheid van de Brusselse gemeenten vinden de antwoorden waarmee de federale regering zich wil schikken naar een vonnis over vliegtuiglawaai onvoldoende. Samen met twee buurtverenigingen hebben ze hun advocaten gevraagd om te bekijken hoe ze kunnen reageren, klinkt het op het kabinet van Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH). Nieuwe rechtszaken zijn daarbij niet uitgesloten. In juli besliste de Brusselse rechtbank dat de Belgische staat maatregelen moest nemen om de Brusselse geluidsnormen te doen naleven. De staat kreeg daarvoor vier maanden de tijd. Die deadline is afgelopen weekend verstreken en dus kan Brussel per week 100.000 euro dwangsommen eisen. Die dwangsommen kunnen nog zes maand lang retroactief opgeëist worden.

bron: Belga