“Boete voor jagers die te weinig everzwijnen schieten”

Boete voor jagers die te weinig everzwijnen schieten

Open Vld Limburg wil dat het provinciebestuur samen met de Vlaamse overheid werk maakt van een Limburgs everzwijnenplan, zo hebben enkele kranten vandaag gemeld. In het plan moet vooral het voorkomen en vergoeden van schade door everzwijnen centraal staan. Voor de liberalen moeten de jagers daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze hun afschotplan niet halen, zouden ze een boete moeten krijgen. Provincieraadsleden Frederick Vandeput en Marc Feytons van Open Vld willen dat de jagers een afschotplan krijgen opgelegd. Zo’n plan geeft per jaar het aantal dieren weer dat geschoten mag worden. “Indien een jager niet aan zijn minimum afschot geraakt, moeten ze via een boete bijdragen aan de schade die everzwijnen aanrichten in hun gebied”, zeggen Vandeput en Feytons in Het Belang van Limburg.

Verkeersongevallen, omgewoelde tuinen, akkers en sportterreinen: de schade veroorzaakt door everzwijnen neemt toe, schrijft de krant. Wie geen omniumverzekering heeft, draait vaak zelf op voor de kosten. Het Agentschap Natuur en Bos heeft tot hiertoe nog geen enkele schadevergoeding uitbetaald, omdat het oorzakelijke verband en de verantwoordelijkheid onvoldoende kunnen worden aangetoond.

bron: Belga