“Kinderen die ontvoerd werden door ouder krijgen te weinig informatie”

Kinderen die ontvoerd werden door ouder krijgen te weinig informatie

Kinderen die het slachtoffer werden van een internationale ontvoering door een van hun ouders, krijgen zowel van die ouder als van de officiële instanties te weinig informatie over wat er aan de hand is en hoe de zaak verder wordt afgehandeld. Dat blijkt uit een onderzoek van Child Focus, de Universiteit Antwerpen en buitenlandse partners. De onderzoekers interviewden 22 slachtoffers uit België, Nederland en Frankrijk. Jaarlijks leiden familiale conflicten in Europa tot enkele duizenden kinderontvoeringen door een ouder in of naar een ander land. Child Focus onderzocht wat een dergelijke situatie betekent voor het welzijn van de kinderen in kwestie, door middel van een kwantitatieve analyse van door beide ouders ingevulde vragenlijsten en een kwalitatieve analyse van diepte-interviews met kinderen.

“We hebben bekeken hoe het welzijn van het kind zich verhoudt tot de omstandigheden van de ontvoering”, zegt Hilde Demarré van Child Focus. “Het grootste effect op het welzijn blijkt er te zijn in het geval van een arrestatie van een ouder. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, maar toch heeft de achtergebleven ouder bij een ontvoering door de andere ouder nog steeds de reflex om meteen naar de politie te stappen. We roepen op om daar twee keer over na te denken en eerst na te gaan of er geen andere oplossing is.”

Ook vanuit de overheid kan de aanpak van een internationale kinderontvoering nog beter wat het welzijn van het kind betreft, stelt Child Focus. “Kinderen krijgen te weinig informatie van de ouder voor en tijdens de ontvoering, maar ze weten ook onvoldoende over de procedures die lopen. Soms worden ze wel gehoord, maar ze weten niet altijd waarom of wat de gevolgen daarvan zijn.”

bron: Belga