Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat: “Meer bruggen nodig tussen onderwijs en welzijn”

Er zijn meer bruggen nodig tussen de begeleidingsmogelijkheden in de scholen en de jeugdzorg. Dat zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen naar aanleiding van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat dat vandaag wordt voorgesteld. “Heel wat kinderen zitten op de grens tussen onderwijs en welzijn. Zij zijn niet alleen leerlingen, maar ook kinderen en jongeren met problemen thuis”, aldus Vanobbergen. Het Kinderrechtencommissariaat, dat ervoor koos om in zijn jaarverslag extra aandacht te besteden aan kinderen en jongeren met een beperking, pleit ervoor de verbinding tussen welzijn en onderwijs te regelen in één decreet. Uit de meldingen die het commissariaat binnenkrijgt, blijkt namelijk hoe diep welzijn en onderwijs vervlochten zijn bij de begeleiding van leerlingen, wanneer de school en het CLB bijvoorbeeld botsen op de grenzen van hun begeleidingsaanbod, of bij jongeren met ernstige moeilijkheden met geestelijke gezondheid.

“Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een nieuw decreet rond leerlingenbegeleiding. Wat nu voorligt is goed, omdat de begeleiding beter georganiseerd zal worden”, legt Vanobbergen uit. “Er worden echter te weinig bruggen voorzien richting welzijn. In het ontwerpdecreet staat dat het CLB een draaischijffunctie moet krijgen, maar momenteel wordt die functie zeer vaag omschreven.”

Tegelijk moet de rechtstreeks toegankelijke hulp effectief toegankelijk worden. Wachtlijsten verhinderen dat jeugdhulp vlot kan inspelen op hulpvragen voor kinderen thuis, waardoor situaties soms onnodig escaleren.

bron: Belga