Backpackers worden in Australië vaak uitgebuit

Backpackers in Australië vaak slachtoffer van
Backpackers in Australië vaak slachtoffer van "loondiefstal"

Jongeren die voor een werkvakantie naar Australië reizen, worden vaak uitgebuit. Dat blijkt uit een studie waarvoor 4.322 mensen ondervraagd werden.

Jaarlijks reizen meer dan 200.000 jongeren met een speciaal visum naar Australië voor een werkvakantie van enkele maanden of langer. Ze werken vaak als fruitplukkers, maar belanden ook in de horeca of werken als schoonmaker.

Uit de studie ‘Loondiefstal in Australië’ van de University of New South Wales en de University of Technology Sydney blijkt echter dat die jongeren onderbetaald of zelfs uitgebuit worden. Ongeveer twee derde van hen verdient minder dan het minimumloon.

Moderne slavernij

De Belgische backpacker Laurent Van Eesbeeck getuigde daarover aan SBS World News. Volgens hem waren zijn ervaringen te vergelijken met moderne slavernij. «Ik werkte als tomatenplukker. Ik werd gepest door de toezichthouder en kreeg heel weinig loon. Ik kreeg zo’n 10 Australische dollar (6,5 euro, red.) voor twee of drie uur werk. Per dag kreeg ik ongeveer 60 Australische dollar (39 euro, red.) om acht uur lang hard te werken in de brandende zon. Daar moesten dan nog belastingen afgetrokken worden.»

In het rapport staat dat een klein percentage van de respondenten vooraf een ‘waarborg’ tot 1.000 Australische dollar moest betalen (650 euro) voor een job. Anderen moesten hun werkgever geld terugbetalen wanneer ze hun loon ontvingen. Bij een klein aantal respondenten werd het paspoort zelfs in beslag genomen door de werkgever.