Mypension toont voortaan niet alleen pensioendatum, maar ook pensioenbedrag

Mypension toont voortaan niet alleen pensioendatum

Zo goed als de hele beroepsactieve bevolking kan voortaan op mypension.be zicht krijgen op hoeveel pensioen hij of zij zal krijgen. Federaal pensioenenminister Daniel Bacquelaine stelde de geüpdatete site vandaag voor. De minister beklemtoonde wel dat het gaat om een bedrag dat berekend is op basis van de huidige wetgeving en de loopbaan tot dusver. Sinds begin vorig jaar was het al mogelijk om op MyPension de pensioneringsdatum op te vragen. Ook het bedrag van de tweede pensioenpijler kon al opgevraagd worden. Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme noemt MyPension “een gps die de burger op eenvoudige wijze door het complexe pensioenlandschap kan gidsen”. De update van vandaag gaat over het toekomstig wettelijk pensioen, de eerste pijler. “Tot voor kort wist de burger vaak niets over de werkelijkheid van zijn pensioenrechten, en moest hij zich richten tot verschillende diensten, afhankelijk van zijn beroepsstatuut”, aldus Bacquelaine. MyPension moet de toekomst “tastbaarder” maken. Voor Bacquelaine toont het vernieuwde platform een van de centrale waarden van de pensioenhervorming aan: transparantie. “Hier hebben we echte transparantie: betekenis gegeven aan een hele reeks aan data.”

Bacquelaine hamerde er ook op dat MyPension geen machine is die de toekomst voorspelt. “Het is vooral een instrument dat burgers kan helpen om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze bewust zijn van de impact die hun keuzes hebben.”

In de toekomst wil de Federale Pensioendienst het ook mogelijk maken om simulaties uit te voeren, en zo na te gaan wat de gevolgen zijn van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioen. Zo moet het vanaf maart volgend jaar mogelijk worden om de impact te berekenen van de diplomabonificatie. In 2019 volgt de mogelijkheid om loopbaankeuzes te simuleren.

bron: Belga