Democraat John Conyers beschuldigd van seksuele intimidatie van medewerksters

Democraat John Conyers beschuldigd van seksuele intimidatie van medewerksters
Democraat John Conyers beschuldigd van seksuele intimidatie van medewerksters

John Conyers, het langst zetelende lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zou zijn medewerksters jarenlang seksueel geïntimideerd hebben volgens de nieuwssite Buzzfeed. Aan één voormalig medewerkster, die beweerde ontslagen te zijn omdat ze niet inging op zijn seksuele avances, zou hij 27.000 dollar hebben betaald in ruil voor het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst. De website kon de hand leggen op verklaringen onder ede uit 2014 afgelegd door voormalige werknemers van Conyers. Zij beschreven hoe de inmiddels 88-jarige Democraat seksuele toenaderingspogingen deed tot de vrouwen die voor hem werkten, en hen ongewenst op een seksuele manier aanraakte.

Conyers zou één van zijn medewerksters “vaak” gevraagd hebben om op verplaatsing in zijn hotelkamer te slapen. Volgens een getuigenis had hij ook de gewoonte om zijn maîtresses te laten reizen met de fondsen van zijn kantoor.

Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde het bericht over het ontslag van de vrouwelijke werknemer die niet op Conyers’ avances inging “uiterst verontrustend”. “Mensen die in het huis werken hebben recht hebben op een werkplek zonder pesterijen of discriminatie”, klonk het. Hij herhaalde dat er hervormingen doorgevoerd worden om seksuele intimidatie in het Congres beter te voorkomen en om het interne meldingssysteem te verbeteren.

Bron: Belga