Europese vrouwen verdienen nog steeds 16 procent minder dan mannen

Europese vrouwen verdienen nog steeds 16 procent minder dan mannen

Vrouwen verdienen in Europa nog steeds gemiddeld 16,3 procent minder dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, die een actieplan belooft om de loonkloof kleiner te maken. Europa definieert de loonkloof als het verschil in het gemiddelde bruto-uurloon dat mannen en vrouwen verdienen. Het gemiddelde verschil in de Europese Unie bedraagt 16,3 procent. Volgens die statistieken is de loonkloof tussen man en vrouw in België teruggebracht tot 6,5 procent. Enkel Italië, Luxemburg en Roemenië doen beter.

De Commissie stelt vast dat de loonkloof de voorbije jaren niet kleiner is geworden. Dat komt volgens haar doordat vrouwen doorgaans minder en in slechter betaalde sectoren werken, minder vaak promotie krijgen, hun loopbaan vaker onderbreken en meer onbetaald werk verrichten. De totale inkomenskloof op jaarbasis bedraagt bijna 40 procent.

De Commissie belooft een actieplan, gebaseerd op drie pijlers. Zo wil de Commissie extra aandacht besteden aan de naleving van het beginsel van gelijke bezoldiging, gaat ze geld vrijmaken voor de strijd tegen het glazen plafond en actie ondernemen om te vermijden dat vrouwen “bestraft” worden omdat ze zorgtaken op zich nemen.

Uit een nieuwe opiniepeiling blijkt overigens dat 90 procent van de Europeanen niet aanvaarden dat vrouwen minder verdienen. In België vindt 15 procent van de respondenten het wel aanvaardbaar dat vrouwen soms minder verdienen voor hetzelfde werk. 64 procent van de Europeanen is voorstander van loontransparantie als hefboom voor verandering. In België is 68 procent daarvoor gewonnen.

Ruim acht op tien Europeanen, en bijna negen op tien Belgen, vinden ook dat mannen evenveel in het huishouden moeten doen, of ouderschapsverlof moeten nemen om voor kinderen te zorgen. Toch gaat 70 procent van de Europeanen en 67 procent van de Belgen ervan uit dat vrouwen momenteel nog steeds meer tijd aan huishoudelijke taken en zorgtaken besteden dan mannen.

Europa peilde ook naar het voortbestaan van stereotypes over mannen en vrouwen. Zo vindt meer dan vier op tien Europeanen dat de zorg voor huis en kind nog steeds de belangrijkste rol van de vrouw is. In Bulgarije loopt dat percentage op tot meer dan 80 procent. In België is 38 procent die mening toegedaan. Ook vindt 43 procent van de Europese respondenten dat geld verdienen de belangrijkste rol van de man is. In België gaat het om 40 procent. Negen procent van de Belgische respondenten aanvaardt ook niet dat mannen wel eens een traantje laten. “Boys don’t cry” is nog steeds het credo van één op drie Bulgaren.

bron: Belga