80 deelnemers voor eerste hackathon rond zelfmoordpreventie in Antwerpen

Bij UrbanCity in Antwerpen hebben zaterdag en zondag 80 mensen deelgenomen aan een hackathon rond zelfmoordpreventie. Het gaat om het eerste soortgelijke evenement in ons land. Uit zeven werkgroepen die met een concreet idee voor een project rond zelfmoordpreventie op de proppen kwamen, koos een professionele jury als winnaar Let Us Know, een concept rond een online platform waar getuigenissen worden verzameld van mensen op momenten waarop het met hen niet goed gaat. Een hackathon is een bijeenkomst van softwareontwikkelaars en marketingstrategen met de bedoeling op korte tijd tot innovatieve ideeën te komen. Oorspronkelijk werd het concept vooral in de IT-sector gebruikt, maar intussen worden er evenementen rond heel uiteenlopende thema’s georganiseerd. De vzw Tout Bien besloot onlangs dat ook zelfmoordpreventie een dergelijke lange brainstormsessie kon gebruiken.
Aan de hackathon namen dit weekend nabestaanden en vrienden van slachtoffers deel, maar ook onder meer IT-specialisten, studenten psychologie, criminologen, maatschappelijke werkers en leerkrachten. Vanuit ideeën voor projecten voor specifieke doelgroepen werden in werkgroepen businessplannen opgesteld om ze concreet te kunnen realiseren.
Het winnende concept was Let Us Know, de tweede plaats was voor Track Security, een project dat sensibilisering en vrijwilligers met een luisterend oor wil voorzien op ‘hotspots’ van zelfmoord bij spoorwegen. Derde werd BinnensteBuiten, een preventieprogramma dat volgens het ‘train de trainer’ principe verspreid kan worden via jeugdbewegingen en sportclubs en focust op het uiten van gevoelens en het versterken van de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen.
“We zijn heel tevreden met de opkomst en de concepten die hier bedacht zijn”, zegt Jean-Louis Coppers van Tout Bien. “We gaan ons nu engageren om zoveel mogelijk van de concepten ook daadwerkelijk te realiseren in 2018 of 2019. Dat moet kunnen, want meestal zijn daar geen enorme budgetten voor nodig.”

bron: Belga