Kamer keurt omvorming Belgische Technische Coöperatie naar Enabel goed

De Kamer heeft donderdagnacht het wetsontwerp goedgekeurd dat de omvorming regelt van het uitvoeringsagentschap van de Belgische gouvernementele samenwerking – de Belgische Technische Coöperatie – naar “Enabel”, dat veeleer zal functioneren als een coördinerend en uitvoerend agentschap van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Enkel PVDA stemde tegen. De nieuwe naam is de “Belgische” variant van het Engelse werkwoord ‘to enable’ (mogelijk maken). Hij vormt het sluitstuk van een grondige hervorming van de BTC. Zo wil de regering het agentschap klaarstomen voor de uitvoering van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties die tegen 2030 extreme armoede wil bannen en de planeet beschermen.

bron: Belga